This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Vbee Text to Speech

Description

 • Trước tiên, bạn cần sở hữu tài khoản tại website https://vbee.vn/
 • Mua gói cước báo nói bất kì
 • Tạo một app_id trong phần danh sách api cms. Nếu không thể tạo, hãy liên hệ với admin để được hỗ trợ

 • Sau khi cài đặt plugin, các trường dữ liệu bắt buộc sẽ là:

 • API Address Url (mặc định là: https://vbee.vn/api/v1/convert-articles-api)
 • App ID
 • Bit Rate (mặc định là: 128000)
 • Time break after title (mặc định là: 0.5)
 • Time break after sapo (mặc định là: 0.5)
 • Time break of paragraph (mặc định là: 0.5)
 • Voice (chọn ít nhất 1)
 • Rate (mặc định là: 1.0)
 • Clear vbee database when deactivating plugin (Xóa cái file audio và cài đặt plugin sau khi vô hiệu hóa plugin)

FAQ

Not finished yet

Not finished yet

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“Vbee Text to Speech” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Translate “Vbee Text to Speech” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

1.0

 • Debut